31 May 2013

~~~ Dried Agar Agar Candy - 燕菜软糖 ~~~


         ~~~   小时候的最爱,印象深刻到现在。有玫瑰露的香味,有QQ的口感。
                   新年佳节,妈妈必定为我们兄妹们所准备的新年糖果之一。    ~~~

~~~    放进盒子,要送人了   ~~~


~~~ 已经嗮了3 天,还没干透,因为颜色还是很深,再嗮多2 天 ! ~~~~

   

1 comment:

Unknown said...

为什么没有食谱呢?谢谢