25 Jun 2018

~~ Tuiti Fruity Mango Yoghurt Jelly Cake ~~ 水果& 芒果乳酸燕菜蛋糕 ~~


~~~ 前天制作生日蛋糕,有买了好一些的水果。。有芒果,草莓和奇异果,
          作为装饰蛋糕表面的材料,完毕后还是有余剩。。。丢掉又很浪费。。
          就随意的将水果切丁,配上芒果乳酸,制作了这个彩色缤纷,口感超好
          的燕菜蛋糕,大家看了,有没有想大口的咬下去 ! ~~~


         

~~~满满的水果,一口咬下去,好有满足感。。。


~~~ 彩色缤纷的上层,配上 黄白相间的下层。。。漂亮!  ~~~


~~~ 有光滑,亮丽和清澈的 透明上层 ~~~

~~~   美美的出摸了。。。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No comments: