8 Nov 2018

Fresh Mango & Yoghurt JellyCake 芒果乳酸燕菜蛋糕


~~~  很久没有制作这个一家都大爱的甜品了。。。
          每一次制作燕菜,完成切开来后,总是期待制作带来的惊喜,
          嘴角会不自觉的上扬,笑得好灿烂。。。好有满足感哦!~~~
     
        

~~~ 喜欢透明层里的芒果粒 ~~~


~~~   有光滑亮丽的外层  ~~~


~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

芒果乳酸燕菜蛋糕
食谱已经分享了好几次。。。。
可以游览我的布洛克。。。标签:燕菜蛋糕(Label :Jelly Cake)

No comments: